lt  |  en
Projektas "Aš galiu dirbti"
Tarptautinio INTERREG projekto partnerių vizitas Raseiniuose

    Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre liepos pradžioje lankėsi partneriai, dalyvaujantys ERPF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programos "StepForward: activating personal resources and developing employability skills/I can work" Nr. LLI-468 finansuojamame projekte. Projektas vyksta nuo 2021 m. vasario 1 d. iki 2023 m. sausio 31  d. Pagrindinis jo tikslas – skatinti supratimą apie tai, kaip  negalią turintys  žmonės gali  dirbti  ir būti lygiateisiais visuomenės nariais, suteikti projekte dalyvaujantiems asmenims darbinių įgūdžių ir taip padėti įsilieti į darbo rinką.

   Projekto partneriai : Kretingos Dienos veiklos centras, Kuržemės planavimo regionas, Kuldigos apskrities savivaldybė ir  Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras.

   Renginio svečius aplankė ir sveikinimo žodį tarė Raseinių rajono savivaldybės meras Andrius Bautronis ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja Irma Juknevičienė. Džiugu, kad Raseinių rajono savivaldybė finansiškai prisidėjo prie šio projekto.

   Viena iš projekte numatytų veiklų – patirties pasidalinimo vizitas Lietuvoje. Po ilgo karantino, tai vienas pirmųjų visų partnerių susitikimų vykęs gyvai. Atvykę svečiai domėjosi Centre neįgaliesiems teikiamomis paslaugomis: socialinių dirbtuvių veikla, dienos socialine globa, lankėsi naujose keramikos dirbtuvėse, apžiūrėjo įsigytą įrangą – molio krosnį, lentynas, stalus pritaikytus neįgaliesiems, susipažino su Centro lankytojais. Latvijos ir Lietuvos specialistai  lankėsi Lietuvos Raudonojo kryžiaus Raseinių skyriaus nakvynės namuose, su teikiamomis socialinėmis  paslaugomis supažindino darbuotoja Stasė Zaicienė.

   Antra renginio diena prasidėjo projekto darbo grupės susitikimu,  aptartos jau įvykdytos veiklos, įvertinti jau pasiekti rezultatai ir planuotas tolimesnis projekto vykdymo procesas. Žinoma nepamiršome, kad dvasinė sveikata yra ne ką mažiau svarbi, vykome į  Šiluvą , kur tūkstančiai žmonių atvyksta ieškodami dvasinės ramybės bei prašoma fizinio ir dvasinio išgijimo.

   Artimiausiu metu, projekto pagalba  neįgalieji turės galimybę lankytis ir stiprinti emocinę bei fizinę sveikatą multisensoriniame kambaryje. Tai leis jiems geriau jaustis, atsipalaiduoti, sumažinti emocinę įtampą. Taip pat numatytos neįgaliųjų stovyklos Kretingoje,  Kuržemėje. Suplanuoti ir mokymai specialistams, kalbėsime apie intelekto sutrikimą turinčių asmenų integraciją į darbo rinką.

 

   Dėkojame mūsų projekto partneriams už puikų tarptautinį susitikimą, o Centro darbuotojams už gražų kolegų

priėmimą.

 

    VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro direktorė Asta Stanaitienė

    Projekto ERPF INTERREG V-A Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2014-2020 programos "StepForward:

    activating personal resources and developing employability skills/I can work" Nr. LLI-468 koordinatorė Jurga

    Nekrošiūtė #LATLIT #Icanwork#Intereg