lt  |  en
Projektas "Aš galiu dirbti"
Projekto viešinimas

Projekto ,,Interreg Latvijos - Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos 2014-2020 finansuojamą projektą ,,Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių ir darbinių įgūdžių ugdymas'' I can work (aš galiu dirbti) LLI-468'' viešinimas įvairiuose Raseinių rajono įstaigose. #LATLIT #Icanwork#Intereg