lt  |  en
Projektas "Aš galiu dirbti"
Centras dalyvauja 2014-2020 m. INTERREG V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos finansuojamame projekte „Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių ir darbinių įgūdžių ugdymas“ I can work (aš galiu dirbti) LLI-468

   Tai tarptautinis projektas, apimantis keturias vietoves – Latvijos Kuržemės regioną, Skrundos savivaldybę bei Lietuvos – Kretingos bei Raseinių savivaldybes.

   Projektu siekiama skatinti supratimą apie tai, kaip negalią turintys žmonės gali dirbti ir būti lygiateisiais visuomenės nariais. Projektas pagerins socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą.

 

   Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre projekto dalyviams:

-Teikiamos individualios psichologo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo, karjeros konsultanto      konsultacijos;
-Tobulinami darbo įgūdžiai keramikos dirbuvėse. 

-Organizuojami tarptautiniai mokymai, patirties mainai tarp socialinių paslaugų 

  įstaigų.

 

Projekto metu Centre bus atliekami ir šie infrastruktūros darbai:

-Įrengtos keramikos dirbtuvės;
-Įkurtas multisensorinis kambarys.

 

Pagrindinis projekto rezultatas - socialinių paslaugų per prieinamą įdarbinimą skatinimas ir specialistų įgūdžių tobulinimas, deinstitucionalizacijos proceso didinimas padidins neįgaliųjų ir kitų pažeidžiamų grupių lygybę.

 

Projekto finansavimas:

Projekto finansavimas: Visas brojekto biudžetas 459 292,97 Eur. Iš jų – bendrasis Europos regioninės plėtros fondo finansavimas – 390 399,00 Eur.


Nuoroda į oficialią ES svetainę: www.europa.eu

Nuoroda į projekto programą: www.latlit.eu

Nuoroda į Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro facebook paskyrą: 

https://www.facebook.com/raseiniunupc