lt  |  en
Naujienos
Renkama 15-20 darbingo amžiaus, turinčių bet kokią negalią, asmenų grupė ilgalaikiam dalyvavimui projekto veiklose!

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras, bendradarbiaudamas su Latvijos Respublikos Kuržemės regionu, 2020 m. ES Latvijos-Lietuvos 3-ojo kvietimo metu teikė projektą „Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių  ir  darbinių įgūdžių ugdymas“ I can work LLI-468.

Projektas „Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių  ir  darbinių įgūdžių ugdymas “I can work“ (aš galiu dirbti) – tai tarptautinis projektas, apimantis keturias vietoves – Latvijos Kuržemės regioną, Skrundos savivaldybę bei Lietuvos – Kretingos bei Raseinių savivaldybes.

Jis finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis (85 % tinkamų projekto įgyvendinimo išlaidų; kitus 15 % turi prisidėti projekte dalyvaujančios savivaldybės).

Projektu siekiama skatinti supratimą apie tai, kaip negalią turintys žmonės gali dirbti ir būti lygiateisiais visuomenės nariais. Projektas pagerins socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Iš viso projekte (abiejose šalyse) dalyvaus mažiausiai 79 žmonės su negalia. Raseinių rajone planuojamas dalyvių skaičius – 15-20 žmonių, kurie veiklose dalyvaus 3 dienas per savaitę.

Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre projekto dalyviams bus organizuojamos šios veiklos:

Teikiamos individualios psichologo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo, karjeros konsultanto konsultacijos;
Tobulinami darbo įgūdžiai keramikos dirbuvėse. Projekto dalyvių sukurtus keramikos gaminius bus galima įsigyti miesto švenčių metu.

Taip pat bus tobulinamos Kuržemės regiono, Kretingos ir Raseinių savivaldybių specialistų, dirbančių su žmonėmis su negalia, kompetencijos – bus organizuojami tarptautiniai mokymai, patirties mainai tarp socialinių paslaugų įstaigų.

Projekto metu Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre bus atliekami ir šie infrastruktūros darbai:

įrengtos keramikos dirbtuvės;
sukurtas multisensorinis kambarys.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą, jo dalyviai labiau pasitikės savimi, turės reikiamų įgūdžių dalyvauti darbo rinkoje, o kai kurie iš jų – gebės susirasti darbą.  Projektas padės mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį ir atstovaus neįgaliųjų interesams. Neįgaliųjų darbinių įgūdžių ugdymas prisidės prie sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo, leis jiems dalyvauti darbo rinkoje ir būti savarankiškiems.

Pastebima, kad visuomenėje vis dar vyrauja išankstiniai nusistatymai prieš neįgaliuosius, nes požiūris į juos yra stereotipiškas ir žmonės nežino daugelio dalykų, susijusių su neįgaliaisiais, pvz.: kaip su jais bendrauti, kokios jų teisės ir galimybės dalyvauti kasdieninėje veikloje. Tuo tarpu neįgaliųjų centrai, kurie gali pasiūlyti kasdienį užimtumą žmogui su negalią, vis dar nėra aprūpinti tinkama įranga bei jų ištekliai vykdyti užimtumą neįgaliesiems yra ribotas. Šis projektas padės ne tik supažindinti neįgaliuosius su darbine atmosfera, bet ir išplės Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro paslaugas ir infrastruktūrą, skirtą neįgaliųjų kasdieniniam užimtumui gerinti.

Taip pat šiuo projektu sprendžiami bendri tarpvalstybiniai uždaviniai: didinti informuotumą apie žmones su negalia, gerinti specialistų, dirbančių su jautriomis socialinėmis grupėmis, kompetencijas, skatinti organizacijų bendradarbiavimą, stiprinti paslaugas ir siekti, kad infrastruktūra taptų prieinamesnė pasirinktai tikslinei grupei, taip gerinant neįgaliųjų gyvenimo, socialinių paslaugų kokybę bei suteikiant galimybę visiems bendruomenės nariams dalyvauti ekonominiame, socialiniame, politiniame ir kultūriniame gyvenime. Tarpvalstybinis bendradarbiavimas gali būti svarbus paramos šaltinis ieškant geriausių būdų pagerinti socialines paslaugas ir padėti žmonėms su negalia žengti vieną žingsnį į priekį įtraukiant į darbo rinką.

#Interreg | #LATLIT | #Icanwork

www.latlit.eu