lt  |  en
Naujienos
Projektas „Žingsnis į priekį: asmeninių išteklių ir darbinių įgūdžių ugdymas (projekto trumpinys – I can work)“ Nr. Nr.LLI-468

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti supratimą apie tai, kaip negalią turintys žmonės gali dirbti ir būti lygiateisiais visuomenės nariais. Projektas pagerins socialinių paslaugų prieinamumą ir efektyvumą. Pagrindinis projekto partneris – Latvijos Kuržemės planavimo regionas. VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras yra projekto partneris kartu su Kretingos savivaldybe bei Latvijos Skrundos apskrities savivaldybe.

Projekto pradžia ir pabaiga - 2021 m. Vasario 1 d. - 2023 m. Sausio 31 d. Projekto interneto svetainės adresas: www.latlit.eu.

Bendras projekto finansavimas - 459 292,97 Eur. Iš jų projekto dalyviams bus organizuojamos šios veiklos:

-   teikiamos individualios psichologo, kineziterapeuto, socialinio darbuotojo, karjeros konsultanto konsultacijos;

-   tobulinami darbo įgūdžiai keramikos dirbuvėse. Projekto dalyvių sukurtus keramikos gaminius bus galima įsigyti miesto švenčių metu.

Taip pat bus tobulinamos specialistų, dirbančių su žmonėmis su negalia, kompetencijos – bus organizuojami tarptautiniai mokymai, patirties mainai tarp socialinių paslaugų įstaigų.

Projekto metu Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centre bus atliekami ir šie infrastruktūros darbai:

-   įrengtos keramikos dirbtuvės;

-   sukurtas multisensorinis kambarys.

Planuojama, kad įgyvendinus projektą jo dalyviai labiau pasitikės savimi, turės reikiamų įgūdžių dalyvauti darbo rinkoje, o kai kurie iš jų – gebės susirasti darbą. 

 

#Interreg | #LATLIT | #Icanwork |