lt  |  en
Naujienos
Pranešimas apie viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ reorganizavimo sąlygų aprašo parengimą

     Informuojame, kad Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2019 m. liepos 24 d. sprendimu Nr. TS-207 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąją įstaigą Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centrą jungimo būdu prijungiant prie viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“, viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. rugpjūčio 1 d. pritarimu „Dėl viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ reorganizavimo jungimo būdu“ (protokolo Nr. 3) ir viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. liepos 31 d. pritarimu „Dėl viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro ir viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ reorganizavimo jungimo būdu“ (protokolo Nr. (1.5)DS-10) nutarta skelbti viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ ir viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro reorganizavimo sąlygų aprašą (toliau – Reorganizavimo sąlygos).

   Reorganizavime dalyvauja Raseinių rajono viešosios įstaigos (apie įstaigas duomenys kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre):

reorganizuojamas juridinis asmuo – viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centras , buveinė – V. Kudirkos g. 6, LT-60169 Raseiniai, įmonės kodas 300065727;
reorganizavime dalyvaujantis juridinis asmuo – viešoji įstaiga Raseinių dienos centras „Vilties takas“, buveinė – Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai, įmonės kodas 172770637.

   Viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro teisės ir pareigos nuo 2020 m. sausio 1 d. 00.00 val. pereina viešajai įstaigai Raseinių dienos centrui „Vilties takas“, kuri po reorganizavimo vadinsis viešoji įstaiga Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centras.

   Su Reorganizavimo sąlygomis, viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro įstatų projektu ir kitais su reorganizavimu susijusiais dokumentais galima susipažinti viešojoje įstaigoje Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centre (V. Kudirkos g. 7, LT- 60169 Raseiniai) ir viešojoje įstaigoje Raseinių dienos centre „Vilties takas“ (Kalnų g. 15A, LT-60136 Raseiniai) darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 12.00 val. ir nuo 12.45 val. iki 17 val. (išskyrus penktadieniais – iki 15.45 val.). Taip pat informaciją galima rasti minėtų įstaigų interneto svetainėse www.viltiestakas.lt; www.rnduc.lt ir Raseinių rajono savivaldybės interneto svetainėje www.raseiniai.lt.

 

Viešosios įstaigos Raseinių dienos centro „Vilties takas“ direktorė

Asta Stanaitienė

 

Viešosios įstaigos Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro direktorė

Asta Cicėnienė