lt  |  en
Naujienos
Nuo birželio 1 d. pradedamos teikti dienos socialinės globos paslaugos

Dienos socialinės globos institucijoje paslaugų (toliau – paslaugos) teikimo tikslas – kryptingai planuojant ir organizuojant Centro veiklą, teikti visumą paslaugų, kurios pilnai patenkintų paslaugų gavėjų poreikius bei gerintų jų gyvenimo kokybę. Sudaryti sąlygas dienos socialinės globos paslaugų gavėjams lavinti kasdienio gyvenimo bei darbinius įgūdžius, atskleisti savo galias, bendrauti ir dalyvauti bendruomenės gyvenime,  o jų tėvams (globėjams, rūpintojams) suteikti paramą ir galimybę išlikti darbo rinkoje bei gyventi visavertį gyvenimą.

Paslaugos Centre teikiamos vaikams su negalia, suaugusiems asmenims su negalia ir pagyvenusiems asmenims, deklaravusiems gyvenamąją vietą Raseinių rajono savivaldybėje, kuriems teisės aktų tvarka paskirta dienos socialinė globa.

 

Dienos socialinė globa (institucijoje) - visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba dienos metu. 

 

Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas dėl dienos socialinės globos (institucijoje) paslaugų kreipiasi į seniūniją pagal gyvenamąją vietą, užpildydamas prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (S8 forma) bei pateikia šiuos dokumentus:

·        Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

·        Neįgaliojo pažymėjimo (neįgalumo lygio pažymos, darbingumo lygio pažymos, pažymos dėl specialiųjų poreikių lygio nustatymo) ar (ir) specialiojo nuolatinės slaugos ar nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo pažymos kopiją;

·        Sveikatos priežiūros įstaigos užpildytą medicinos dokumentų išrašą (forma 027/a), kuriame turi būti nurodyta konkreti diagnozė ir informacija apie asmens sveikatos būklę.

 

Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į vyr. socialinį darbuotoją Rolandą Baltrušaitį, tel. 8 678 18203.

 

Daugiau informacijos:

VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro dienos socialinės globos paslaugų teikimo tvarkos aprašas