lt  |  en
Naujienos
Gautas finansavimas projektui „Jono Pauliaus II keliu“

„Jono Pauliaus II keliu“ – projektas skirtas intelekto ir kompleksines negalias turintiems jaunuoliams nuo 13 iki 30 metų. Projekte dalyvaus 10 Tczew‘o Specialiojo ugdymo asociacijos jaunuolių, 5 VšĮ Raseinių neįgaliųjų užimtumo ir paslaugų centro jaunuoliai, 5 Raseinių specialiosios mokyklos mokiniai ir 4 projekto vykdytojai (po 2 iš abiejų šalių). Projekto trukmė – 4 dienos, vieta – Raseiniai, Šiluva (Raseinių r.), Vilnius, Trakai, Tytuvėnai (Kelmės r.), Šiauliai, Kryžių kalnas (Jurgaičių k., Šiaulių r.).

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti Lietuvos ir Lenkijos neįgalaus jaunimo bendravimą, plėtoti tolimesnį tarptautinį bendrų tikslų ir idėjų siekimą, pasitelkiant Jono Pauliaus II asmenybę ir istorines jo veiklos sąsajas su kiekviena valstybe.

Šiais metais, jaunimo mainų projektui  pasirinkome Jono Pauliaus II temą. Prieš tai vykusių (2015 m., 2017 m., 2019 m.) Lietuvos – Lenkijos jaunimo mainų projektų metu, pastebėjome turintys daug bendrų sąsajų su Jonu Pauliumi II:

Jono Pauliaus II kilmė sieja abi šalis;
iki 2014 m. Tczew‘o Specialiojo ugdymo centras vadintas Jono Pauliaus II vardu;
Jonas Paulius II lankėsi Šiluvoje (Raseinių r.).

Projekto metu numatomos šios veiklos:

lankymasis Jono Pauliaus II piligrimų kelio objektuose: Tytuvėnuose  (Tytuvėnų bažnyčios ir vienuolyno ansamblis), Šiluvoje (Švč. Mergelės Marijos Gimimo bazilika ir Šiluvos Švč. Mergelės Marijos Apsireiškimo koplyčia), Vilniuje (Vilniaus Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arkikatedra bazilika, Gailestingumo Motinos, vadinamoji Aušros Vartų, koplyčia), Trakuose (Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapinė bažnyčia), Šiauliuose (Šv. apaštalų Petro ir Povilo katedra), Šiaulių r. (Kryžių kalnas);
edukacinė programa Raseinių krašto istorijos muziejuje „Žvakių liejimas“;
nacionalinių veiklų pristatymai, diskusijos;
kūrybinis pleneras „Kelias“ Šiluvoje;
Jono Pauliaus II pomėgių teminės vakaronės: draugiškos futbolo varžybos „Futbolas kitaip“.

Numatomi rezultatai:

atrastos Lietuvos ir Lenkijos  sąsajos su Jono Pauliaus II asmenybe ir veikla;
projekto dalyviai užmezgė naujus ar plėtojo jau ankstesnius tarptautinius draugystės ryšius;
pasitelkiant istoriją, vyko tarpkultūrinis pažinimas, neįgaliųjų saviraiška;
pasidalinta ir įgyta nauja istorinė patirtis, žinios, teikiančios projekto dalyviams daugiau pasitikėjimo savimi, skatinančios toleranciją kitos šalies atžvilgiu, padedančios integruotis į plačiąją visuomenę su malda einant tikėjimo keliu.