lt  |  en
Naujienos
Dėl gyventojų lankymo

Vadovaudamasiesi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ (suvestine galiojančia redakcija nuo 2021-04-22), 2.2.10. punktu, nuo balandžio 22 d. priimami globos skyriaus gyventojų lankytojai.

Nuo balandžio 22 d. asmenys gali lankyti globos skyriaus gyventojus tik esant jų terminalinei būklei, išskyrus tuos, kurių lankymasis įstaigoje susijęs su pareigų atlikimu, ir kai gyventojus lanko šio nutarimo 22 punkte nurodyti asmenys.

(22 nurodyti asmenys – Asmenims, persirgusiems COVID-19 liga (koronaviruso infekcija), kai diagnozė buvo patvirtinta remiantis teigiamu SARS-CoV-2 PGR tyrimo ar antigeno testo rezultatu ir nuo teigiamo tyrimo rezultato praėjo ne daugiau kaip 180 dienų, taip pat asmenims, paskiepytiems Sąjungos vaistinių preparatų registre įregistruota COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) vakcina pagal skiepijimo schemą, šiuo nutarimu gali būti taikomos švelnesnės karantino režimo priemonės negu kitiems asmenims. Šiame punkte nurodytų asmenų teisė į švelnesnes karantino režimo priemones patvirtinama valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatyta tvarka).

Nurodyti asmenys, prieš patekdami į globos skyrių, turi būti apsirupinę valstybės lygio ekstremaliosios situacijos operacijų vadovo nustatytomis asmeninėmis apsaugos priemonėmis, laikytis nustatytų higienos reikalavimų, privalo globos skyriaus darbuotojui pateikti pažymą apie diagnozės patvirtinimą arba įvykusią vakcinaciją iš esveikata.lt portalo.